En kort historia om Alphaskolan – en skola på riktigt

Hösten 2009 startade Alphaskolan med 30 elever i sjunde klass och en tydlig målsättning att skapa en ny skola som är ett bra alternativ till den kommunala skolan. Sedan dess har Alphaskolan långsamt vuxit och utvecklats till en inspirerande och kreativ utbildningsplats för 140 elever och 20 lärare.

Alphaskolan är en lokal skola som bara finns i Västervik. Höstterminen 2011 flyttade Alphaskolan in i nyrenoverade och moderna lokaler mitt i centrala Västervik. Det är här vi kommer fortsätta att bygga en skola som satsar på eleverna – en skola på riktigt.

Sedan flytten till våra nya lokaler på Storgatan har vi byggt flera nya specialsalar. Idag har vi specialanpassade lokaler för NO, Musik, Bild, Teknik och Slöjd. Våra två senaste tillskott när det gäller förbättringar är en helt ny och fullt utrustad Hemkunskapsal med 4 toppmoderna kök och en helt ny skolgård på baksidan av skolan. Vi har nu nått målet att all undervisning ska vara inom våra egna lokaler. För den praktiska idrotten använder vi kommunens bästa idrottshall – Sporthallen på Bökensved.

4 bra skäl att välja Alphaskolan

Sammanhållen skoldag är bättre för eleverna

Längre och sammanhängande lektionspass ger lärarna bättre möjligheter att hjälpa och minskar stressen för eleverna. Det är grunden till Alphaskolans positiva anda som skapar trygghet, gemenskap och en bra atmosfär i klassrummet. Med andra ord ett genuint värdegrundsarbete som verkligen ger riktig och mätbar effekt. Sammanhållen skoldag är en viktig del av vårt koncept – skola på riktigt.

Vi utvecklar språket och bygger en bättre plattform

Ett stort ordförråd och bra läsförståelse ger en stabil plattform för att kunna uttrycka sig och ta till sig ny kunskap. På Alphaskolan jobbar alla lärare intensivt med att ge alla elever ett utvecklat språk. Det ökar förmågan att kommunicera och ger eleverna ett större självförtroende.  Vi tycker att elevernas språkutveckling är en viktig del av en skola på riktigt.

Modern teknik ger eleverna ett försprång

Modern teknik utvecklar kreativiteten och hjälper effektivt eleverna i skolarbetet. Mycket av undervisningen och många arbetsuppgifter är datorbaserade. Därför är det självklart att  eleverna på Alphaskolan har tillgång till en egen dator. Genom tjänsten schoolsoft kommer elever och föräldrar åt informationen från vilken dator som helst – även i hemmet För oss är modern teknik en självklar del av en skola på riktigt!

En liten skola skapar trygghet för alla

Alphaskolan är medvetet en liten skola. Det skapar större trygghet och stärker gemenskapen som är oerhört viktig. Alla blir sedda och trivs bättre. Med färre elever ökar även möjligheterna att påverka sin egen skola. Vi tycker att det är viktigt att alla mår bra och känner tillhörighet i sin skolmiljö. Därför har vi valt ett litet mindre format på vår skola. Det tycker vi är skola på riktigt!

Eleverna har ordet

Emilia, fd elev

Varför började du på Alphaskolan?

Jag trodde det skulle ge mig bästa möjligheterna inför gymnasiet. Sen verkade arbetssättet och de långa lektionerna passa mig bra.

Har det blivit som du tänkt dig?

Ja, lärarna är jättebra och mitt schema är väldigt bra. Nej, förresten, det har blivit mycket bättre än jag hade tänkt mig.

Bella, fd elev

Varför började du på Alphaskolan?

Mamma fick tips av en elev som gick på Alphaskolan, så hon bestämde att jag skulle gå här. Själv visste jag ingenting om skolan innan jag började.

Hur har det blivit tycker du?

Det har varit asbra. Jag har framför allt utvecklat mitt skrivande och lärt mig massor. Det är jättebra kontakt med lärarna. Alla lär känna alla på Alphaskolan.

Fakta

Organisation

Alphaskolan jobbar med en agil organisation. I denna smidiga organisation är inte beslutsvägarna långt ifrån dem de gäller. Vi arbetar mot att skapa stor tillit gentemot medarbetare så att besluten i så stor utsträckning kan tas i den enhet som det gäller. Organisationen utgår ifrån styrelsen i ägarbolaget Kunskapsnavet AB som ger övergripande direktiv till Alphaskolans ledningsgrupp som styrs och sammansätts av rektor. Ledningsgruppen består, förutom av rektor, av fyra stycken medarbetare. Under ledningsgruppen finns det sedan ett arbetslag som ser till att skapa den dagliga verksamheten tillsammans med eleverna. Rektor styr även över Alphaskolans elevhälsoteam som har som uppgift att se till att elevernas bästa tas tillvara och sätter in stöd där det finns behov.

Lagom stora klasser skapar trygghet och resultat

Det finns idag i endast ett fåtal platser kvar i våra klasser. Vi har idag drygt 140 elever fördelade på 6 klasser, med tanke på att vi är en högstadieskola så har vi två klasser i varje årskurs. Vi har satt ett maxantal på 25 elever per klass för att skapa trygghet och resultat. Med tanke på att det är tiden för intresseanmälan som styr vilka som får plats på Alphaskolan så börjar det bli viktigt att tidigt göra en intresseanmälan. Vi brukar redan tidigt på höstterminen ha över 50 stycken intresseanmälningar, en intresseanmälan gör man via länken på vår hemsida.

"Alphaskolan - platsen för plugg"